De analyse

De analyses dienen plaats te vinden op donderdag 27 juni 2024.

 • Behandel de monsters als waren het patiëntenmonsters. Laat de bepalingen doen door een persoon die hier in de praktijk ook mee belast is.
 • Voor iedere enquête dienen zowel het monster "1" als het monster "2" geanalyseerd te worden. Voor iedere parameter hebt u dus na afloop twee uitslagen. A1 en A2 zijn bestemd voor voor de chemie, B1 en B2 voor de hematologie en C1 en C2 voor T4, D1 en D2 voor progesteron, E1 en E2 voor lipase en F1 en F2 voor cCRP.
 • Neem de betreffende monsters 30 minuten voor de analyse uit de koelkast om ze op kamertemperatuur te laten komen.
 • Meng de monsters alvorens de analyse uit te voeren.
 • Bepaal voor iedere parameter de concentratie van zowel monster 1 als monster 2. Let goed op dat  u de juiste monsters gebruikt. Hieronder nogmaals een schematisch overzicht:
Chemie algemeen (Spotchem I, II, EZ en EL, Vetscan, Catalyst, Vettest, Skyla VB1 en Fuji) A1/A2
Hematologie (alle analyzers) B1/B2
Elektrolyten (Spotchem EL) A1/A2
T4 C1/C2
Progesteron D1/D2
Lipase E1/E2
cCRP F1/F2

 

 • Gebruikers van de Spotchem chemie vinden bij de monsters twee sample cups die in de Spotchem geplaatst kunnen worden. Tevens zijn twee pasteurse pipetten bijgevoegd om de monsters over te brengen. Let goed op dat er geen luchtbellen boven in het monster zitten na overbrengen.
 • De diersoort van de hematologiemonsters (B1 en B2) staat op de buisjes.
 • Voor alle chemie-analyzers dient als diersoort "hond" ingesteld te worden.
 • Gebruikt u een Eurolyser Solo of Cube houdt dan rekening met het volgende:
  • De progesteronconcentraties van D1 en D2 liggen tussen 1.2 en 8.0 nmol/l.
  • De lipaseconcentraties van E1 en E2 liggen tussen 25 en 300 U/l.
 • Noteer de batchnummers van de gebruikte strips, rotoren of andere reagentia. Dit is van belang om, in geval van een afwijkende uitslag, de oorzaak van de afwijking te achterhalen.
 • Vul de uitslagen in op het 'inzendformulier'. Hiervoor dient u in te loggen op de website van QCvetlab.  Let op dat u het inzendformulier kiest van het door u gebruikte apparaat! Raadpleeg het overzicht als u niet precies weet welk type apparaat u gebruikt. Dit overzicht vindt u onder andere op de brief dij bij de monsters gevoegd is.
 • De vakjes achter de parameters die u niet bepaald hebt kunt u leeg laten.
 • Bewaar de originele uitdraaien van het apparaat.
 • Neemt u deel aan de progesteron enquête met de Ovucheck plasma bewaar dan ook de geconstrueerde ijklijn.

Contact

Adres:
Kerkstraat 24
7442 ED Nijverdal

Telefoon:
0548 625327
Fax:
084 438 0103

Overig:
IBAN NL21RABO0134735684
t.n.v. QCvetlab
BTW nummer NL858677234B01