Wat te doen bij ontvangst

Ontvangst van de monsters

De controlemonsters voor de rondzending QCvetlab 202402 worden op maandag 24 juni verzonden en worden op dinsdag 25 of woensdag 26 juni bij de deelnemers bezorgd. Na ontvangst dienen de monsters overgebracht te worden naar de koelkast en gekoeld bewaard te worden tot aan de analyse op donderdag 27 juni. Het is dus niet de bedoeling dat u de analyses direct na ontvangst uitvoert! U dient hiermee te wachten tot de analysedatum, in dit geval dus donderdag 27 juni.

 
LET OP: Hebt u op woensdag 26 juni om 16.00 uur nog geen monsters ontvangen, neem dan direct telefonisch contact op met QCvetlab. 

Telefoon: 0548 625 327
 

Controle van de ontvangen monsters

Controleer OP DE DAG VAN ONTVANGST of u de juiste monsters hebt ontvangen! Wacht hier dus niet mee tot de analyse dag omdat het voor ons dan niet meer mogelijk is om nog monsters toe te sturen.
Welke monsters u in het pakket aan dient te treffen is afhankelijk van de enquetes waarvoor u zich hebt aangemeld.

  • De monsters met het label A zijn bedoeld voor de chemie analysers Catalyst, voor de VB1 en Solution en voor de Vetscan de Fuji, Spotchem en Vettest analyzer. 
  • Monsters met het label B zijn bedoeld voor alle hematologie analyzers.
  • De monsters met het label C zijn voor de T4 bepalingen
  • De monsters met het label D zijn voor progesteronbepaling
  • De monsters met het label E zijn voor lipasebepaling
  • De monsters met het label F zijn voor cCRP bepaling
  • Voor galzurenbepaling met de Solo of de Cube gebruikt u de A monsters.

 

Insturen van uitslagen

Uw uitslagen kunt u insturen via een van de inzendformulieren op de website. Deze vindt u aan de linkerzijde op de homepage onder "Praktijkmenu". LET OP: Hiervoor dient u ingelogd te zijn.
Hieronder vindt u een schema.

Monster Bepalingen Inzendformulier
A1/A2 Algemeen chemie incl. elektrolyten alle analyzers F1
A1/A2 Galzuren met de Solo en de Cube F8
B1/B2 Hematologie alle analyzers F2
C1/C2 Thyroxine (T4) F5
D1/D2 Progesteron F4
E1/E2 Lipase F6
F1/F2 cCRP F7U ontvangt alleen de monsters voor de enquêtes waaraan u deelneemt. Hebt u zich bijvoorbeeld alleen aangemeld voor een chemie enquête, dan zult u slechts de monsters A1 en A2 aantreffen. Neemt u daarnaast tevens deel aan de hematologie enquête, dan dient u ook de monsters B1 en B2 te ontvangen. Deelnemers die zich hebben aangemeld voor T4  ontvangen daarvoor de monsters C etcetera.

LET OP: Controleer direct na ontvangst of u de juiste monsters hebt ontvangen. Mocht u van mening zijn dat u niet de juiste monsters hebt ontvangen, neem dan direct telefonisch contact op met QCvetlab!
 
Telefoon: 0548 625 327
 

Bewaring van de controlemonsters
De monsters dienen tot de analysedag bewaard te worden in de koelkast. Zorg dat de monsters niet kunnen bevriezen. Met name de monsters voor de hematologie (B1 en B2) zullen door bevriezing onbruikbaar worden. Bij bewaring buiten de koelkast kunnen sommige concentraties zodanig veranderen dat de conclusies onbetrouwbaar worden.

Contact

Adres:
Kerkstraat 24
7442 ED Nijverdal

Telefoon:
0548 625327
Fax:
084 438 0103

Overig:
IBAN NL21RABO0134735684
t.n.v. QCvetlab
BTW nummer NL858677234B01